Skip to main content

Terezka Vepřková

Terezka Vepřková ( Kolšov, okr. Šumperk) se narodila v roce 2004, je součástí našeho bloku akcí pod názvem „ Milionová rodina „. Pomoc od Vás je zapotřebí hlavně na úhradu cvičení v rehabilitačním centru ARCADA Ostrava.
Zde je její příběh :

Příchod na svět Terezky byl velmi dramatický. I když těhotenství maminky Zdeňky probíhalo bez komplikací, porod již nikoliv. Pupeční šnůru měla několikrát omotanou kolem krku, což vedlo k jejímu přidušení a následně k hypoxickému poškození mozku. Terezka tak má centrální mozkovou atrofii s těžkou psychomotorickou retardací.

Od narození Terezka cvičí, jak pomocí Vojtovy metody, tak i Bobatha, maminka provádí bazální stimulaci. Učí ji jíst, pít, jakkoliv ji začlenit do běžného života . Terezka navštěvuje speciální školu v Mohelnici. Díky celodenní snaze a cvičení Terezka dokázala už spoustu věcí. Drží hlavičku sama, sedí s oporou a začíná pracovat s rukama (úchop hraček, snaží se sama napít), dokáže se přetočit. Nemluví, pokouší se o komunikaci pomocí obrázků, na které se snaží ukazovat, ale vzhledem k motorickým problémům je to obtížné. Situace Terezky je o to složitější, že je na výchovu a péči maminka sama. Jelikož Terezka vyžaduje celodenní péči, není možné, aby maminka Zdeňka docházela do zaměstnání a tím pádem žije pouze ze sociálních dávek. Je však ale velká bojovnice a hledá nové a nové možnosti, které by vedly ke zlepšení Terezčina zdravotního stavu. Jednou z nich je rehabilitační centrum ARCADA Ostrava, kde se cvičí ve speciálním oblečku, který přispívá nejen ke zlepšení fyzických, ale i mentálních schopností dítěte. Pro Terezku je každý pokrok dopředu moc důležitý. Bohužel tyto terapie nehradí zdravotní pojištovna …. Děkujeme.

Prostředky na pomoc Terezce zasílejte na: